Certificeret tilsynsførende

Skolen skal lovmæssigt gennemføre en selvevaluering efter et ministerielt skema eller vælge en ekstern tilsynsførende, der skal være certificeret af undervisningsministeriet. Den tilsynsførende kan højst vælges for en periode på fire år.

Den tilsynsførendes opgave er at føre tilsyn med, at undervisningen på friskolen kan stå mål med de krav, der almindeligvis kan stilles i den offentlige skole.

 

På Billum Friskole har vi valgt at benytte en ekstern tilsynsførende: Tage Jepsen