Dagligdagen

Dagligdagen

Skoledagen starter med morgensamling med sang og fortælling

Herefter foregår der undervisning i forskellige former. Traditionel klasseundervisning, gruppearbejde, undervisning i nærmiljøet, undervisning på tværs af klassetrin, samt undervisning, hvor det kreative inddrages på lige fod med de øvrige, mere boglige fag.

Endvidere afholdes planlagte emneuger og lejrture på tværs af klassetrin.

Når lejligheden byder, sig griber vi gerne dagens muligheder for alternativ og spontan læring eks. når naturfænomener raser.

Kombination af anvendelsesorienteret læring imellem praktiske fag og mere boglige fag prioriteres højt.

Længden af en almindelig skoledag er typisk:

0. – 3. klasse:                       kl. 8:00 – 13:00

4. – 7. klasse:                       kl. 8:00 – 14:00

8. klasse                                kl. 8:00 – 14:45