Om børnehaven

Billum Fribørnehave ligger placeret i umiddelbart nærhed af Billum Friskole. Billum Fribørnehave er en mindre børnehave med profilen fra jord til bord. Vi vægter udover jord til bord, krop og bevægelse samt sang og musik. Derigennem har vi fokus på læring, trivsel og fællesskab.

Vi skaber sammen en børnehave, hvor store og små kender hinanden og, hvor det enkelte barn mødes, ses og høres. Børnehaven er et trygt og rart sted for store og små.

Vi er normeret til 35-40 børnehavebørn og åbner 1. august 2018. Billum Fribørnehave er en del af Billum Friskole.

Vi samarbejder med Billum Friskole og har sampasning med SFO morgen/eftermiddag, samt i ferier.

 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 6:20 - 16:45

Fredag kl. 6:20 - 16:00

Hvis dit barn har brug for andre åbningstider, så kontakt Billum Fribørnehave for en løsning.

 

Forældrebetaling:

Fuldtidsmodul: 1730 Kr./mdr.

Nedsat tid (max. 25 timer): 1385 Kr./mdr.

Der ydes søskendetilskud og fripladstildkud efter reglerne i dagtilbudsloven.

Lukkedage:

Børnehaven har følgende lukkedage udover almindelige helligdage:

De 3 hverdage før skærtorsdag i påsken

Fredag efter Kr. himmelfartsdag

D. 24. december

Hverdage mellem jul og nytår

D. 31. december

Uge 7 og uge 42 kan der være åbent efter behov. 

Arbejdsdage

Vi har 2-4 arbejdsdage årligt  i børnehaven. På arbejdsdage laver vi praktiske ting i fællesskab såsom maling og vedligehold inde og ude. Det er dage hvor vi hygger os, spiser sammen, griner og stort og småt vendt.

Samarbejde med SFO

Der laves aktiviteter i samarbejde med SFO og aktiviteterne vil nogle dage gå på tværs af små og store. Andre eftermiddage er vi hver for sig. I ferier er personalet fælles om børnehave og SFO.