Opstart i børnehaven

Når dit barn starter i børnehave

Inden barnet starter i børnehave, skal I ringe og aftale et besøg hos os. På besøget snakker vi om jeres barn, I fortæller os lidt om, hvordan vi bedst støtter jeres barn. Vi fortæller lidt om os, vores hverdag, hvilken voksen der vil være den primære. I ser huset og barnet kan lege lidt, mens mor og far får en kop kaffe.

Det er meget forskelligt, hvordan børn reagerer på at skulle starte i børnehave. Nogle er meget begejstrede mens andre har brug for lidt tid, til at vænne sig til det og blive tryg. Derfor er det altid individuelt, hvordan indkøringen skal være for det enkelte barn.  I starten er stabilitet vigtigt og det er derfor bedst, hvis barnet kommer hver dag.  Når barnet er trygt og dus med dagligdagen i børnehaven, er en fridag et dejligt afbræk for barnet.

Medbringes i børnehave – husk navn på:

Sund madpakke til formiddag/frokost

Frugt til eftermiddag.

Drikkedunk til turdage

Indesko/hjemmesko

Tøj på der tåler at blive beskidt.

Skiftetøj: undertøj, bukser, bluse, strømper, regntøj, gummistøvler, sko og jakke.

Hvis vinter: flyverdragt eller todelt sæt, 2 par handsker og huer.

Hvis sommer: sommertøj, sandaler, sko og solcreme.

Hvis jeres barn bruger ble, sut eller sovedyr skal disse medbringes.

(Tøj med snore skal ikke med i børnehaven af sikkerhedsmæssige årsager).

Husk navn på alle jeres ting, det gør det nemmere for barnet og de voksne. Hver fredag skal garderoben tømmes helt, så der kan gøres rent.

Husk hver dag at hjælpe dit barn med at rydde op i sin garderobe, få madkasse, beskidt vådt tøj med hjem.

Goddag og farvel

Jeres barn skal logges ind elektronisk via tabulex/Viggo, når barnet ankommer i børnehaven og logges ud når barnet afhentes.

Vi vil gerne, at i også siger goddag og farvel os, når i kommer med jeres barn og når i henter jeres barn. Dette gør afleveringen rar for alle, at barnet ved, at de voksne i børnehaven, ved at barnet kommet. Måske har barnet brug for hjælp til at få sagt farvel eller måske lige en hånd eller et kram.

Om eftermiddagen når I henter, så hjælp jeres barn med at rydde det op som barnet er i gang med. Hvis en anden henter barnet vil vi gerne vide besked, så vi kan tale med barnet om glæden ved f.eks. bedste kommer og henter. Når I går hjem, husk at sige farvel til en voksen, så vi ved barnet er taget hjem.

Forældresamtaler

Der afholdes følgende forældresamtaler:

4 mdr. samtale

4½ års samtalen

Samtale inden skolestart                                                                                                   

Når barnet har gået i børnehaven i ca. 4 mdr. tilbydes I som forælde en samtale. Samtalen handler om barnets opstart, barnets udvikling og hvor vi ser barnets ressourcer. Det er obligatorisk, at de 3-årige børn med sproglige udfordringer, sprogvurderes og plan for opfølgning indgår i samtalen. Der tilbydes en samtale igen, når barnet ca. er 4½ år samt inden barnet skal starte i skole. Ser vi eller får I forældre behov for flere samtaler, så aftaler vi det.

Fri/syg

Hvis barnet ikke kommer en dag , så giv venligst besked enten pr. telefon eller via tabulex/Viggo.

Hvis børnehavens personale vurderer, at jeres barn har bedst af at komme hjem, så kontakter vi jer og beder jer hurtigst muligt afhente barnet.

Hvis jeres barn kommer til skade mens det er i børnehaven, ringer vi efter hjælp. En kendt voksen vil altid følge barnet, indtil I som forældre tager over.

Syge børn har bedst af at blive hjemme. Vi følger lægens anbefalinger om, hvornår et barn må komme i børnehaven igen. Jeres barn skal være rask og kunne klare at indgå i børnehavens daglige aktiviteter inde som ude, kan barnet ikke det, har det bedst af at blive hjemme. Vi giver som hovedregel ikke medicin i børnehaven, dog med undtagelse ved f.eks. kroniske lidelser som astma, bronkitis eller allergier.

Traditioner

I børnehaven har vi nogle faste traditioner som vi fejrer eksempelvis Jul, fastelavn, påske, bedsteforældredag og børnenes fødselsdage.

Fødselsdage

Vi fejrer gerne barnets fødselsdag i børnehaven, hvor barnet hjælper med at hejse flaget, barnet vælger fødselsdagsdagssang og vi råber hurra. Vi leger også en leg eller læser en historie som barnet har bestemt. Barnet får en lille gave som er lavet af de øvrige børn og voksne i børnehaven.

Barnet må gerne medbringe noget der kan deles ud eksempelvis  boller, rosinpakker, ostehaps, frugt, gnavegrønt.

Forældresamarbejde

Vi ønsker at skabe et tillidsfuld, åbent og ærligt samarbejde med jer forældre. Det er jeres børn I overlader I vores hænder, og vi skal gøre det bedste vi kan for at barnet for den bedst mulig dag i børnehaven. Derfor er det vigtigt, at I fortæller os, hvis jeres barn oplever noget som kan påvirke barnets trivsel.  Jo mere åbne I er, jo mere kan vi som voksne imødekomme og støtte jeres barn hvis noget er svært.

Forsikring

Børnehaven har ikke forsikringer, der dækker, hvis f.eks. barnets private medbragte legetøj går i stykker. Det er forældrenes eget ansvar hvis medbragte genstande går i stykker eller bliver væk. Hvis et barn forvolder skade på et andet barn, børnehaven eller på børnehaves ting, er forældrene erstatningspligtige. Hvis et barn beskadiger eller ødelægger et andets barns private ting beder vi forældrene om at løse det indbyrdes. Vi opfordrer jer som forældre til, at I tegner en fritids/ulykke forsikring på jeres barn.

Samarbejde med skole

Vi arbejder tæt sammen med Billum Friskole, hvor vi bl.a. deltager i morgensang ugentligt. Når det giver mening laver vi aktiviteter på tværs af skole og børnehave.

Overgange

Vi har et tæt samarbejde med Billum Friskole, hvilket skaber en naturlig og tryg overgang for de kommende elever fra børnehaven til friskolen. Brobygning er en del af overgangen, hvor de kommende elever inviteres til på skolen. 0 klasse har også legetid i børnehaven hver uge. Fribørnehaven er et åbent sted, hvor dagplejere fra nærområdet inviteres på besøg hver 14. dag. Hermed opnår vi at børnehaven er et kendt og trygt sted for kommende børnehavebørn.

Øvrige samarbejdspartnere

Hvis et barn har særlige behov/udfordringer, har vi samarbejde med talepædagog, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, fysioterapeuter m.fl.

Legeaftaler

Vi opfordrer til, at I som forældre støtter op om barnets sociale udvikling. Dette kan I gøre ved at invitere forskellige legekammerater med hjem til leg.